Kanał Wyżej
1110/04/09 - Kierownik w Klubie Złotego Wieku

TerminZałączniki
Informacja o wynikach naboru
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Treść ogłoszenia
Oświadczenie dla kandydata
Kwestionariusz osobowy


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Podinspektor_inspektor_starszy inspektor w Zespole Realizacji Świadczeń i Analiz
Asystent Rodziny
Kierownik w Klubie Złotego Wieku
Pracownik socjalny
Asystent rodziny - OPS.DA.111.1.2016
Asystent rodziny - OPS.DA.111.1.2015
OPS.Sz.111.1.2014 - Asystent rodziny
Podinspektor ds. księgowości
2110/2/2013 - Asystent rodziny
Podinspektor ds. sekretariatu
Asystent rodziny w Klubie Samopomocy Rodzinie
Asystent rodziny
Psycholog
Pracownik socjalny
Asystent rodziny
Asystent rodziny w Klubie Samopomocy Rodzinie
1110/04/09 - Kierownik w Klubie Złotego Wieku
1110/03/10 - Asystent rodziny w Klubie Samopomocy Rodzinie
1110/03/09 - Animator Klubu Samopomocy Rodzinie
1110/02/10 - Kierownik Domu Dziennego Pobytu
1110/02/09 - Pracownik socjalny
1110/01/09 - Podinspektor ds. księgowości
1110/01/10 - Starszy specjalista ds. koordynacji projektu systemowego "Z rodziną mogę więcej"
1110/01/08 - Główny Księgowy
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy

Wersja standardowa