Kanał Wyżej
Struktura organizacyjna

Zobacz regulamin organizacyjny
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy
03-477 Warszawa
ul. K. Szymanowskiego 6 lok. 61
tel.:         22 511 24 00
fax.:        22 619 34 37
e-mail:   sekretariat@opspragapolnoc.waw.pl
www:     www.opspragapolnoc.waw.pl
Dyrektor Ośrodka
Wojciech Gajewski
tel.:         22 511 24 00
fax.:        22 619 34 37
e-mail: sekretariat@opspragapolnoc.waw.pl
 
p.o. Zastępcy Dyrektora Ośrodka
Agnieszka Królikowska
tel.:         22 511 24 00
fax.:        22 619 34 37
e-mail: agnieszka.krolikowska@opspragapolnoc.waw.pl  
Dział Finansowo-Księgowy
               Kierownik: Izabela Dąbrowska – Główny Księgowy
tel.:  22 511 24 02
e-mail: izabela.dabrowska@opspragapolnoc.waw.pl
Dział Pomocy Specjalistycznej
Kierownik: Grażyna Auguścik
tel. 22 511 24 10
e-mail: grazyna.auguscik@opspragapolnoc.waw.pl
Zespół ds. asysty rodzinnej
Koordynator: Ewa Gronkiewicz
tel. 22 511 24 13
e-mail: ewa.gronkiewicz@opspragapolnoc.waw.pl
Dział Administracyjno-Gospodarczy
Kierownik: Joanna Kurzyńska
tel. 22 511 24 08
e-mail: joanna.kurzynska@opspragapolnoc.waw.pl
 
Zamówienia Publiczne
Główny specjalista: Dariusz Bauer
tel. 22 511 24 14
e-mail: zamowienia.publiczne@opspragapolnoc.waw.pl
 
_______________________________________________________________________________________
Filia Nr I Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy
ul. Groszkowskiego 5
03-475 Warszawa
tel.: 22 518 59 00
fax: 22 619 33 95
e-mail: sekretariat.filia1@opspragapolnoc.waw.pl

Kierownik: Mirosław Młynik
                   tel.: 22 518 59 01
                   e-mail: miroslaw.mlynik@opspragapolnoc.waw.pl
Dział Pomocy Środowiskowej
p.o. Kierownika: Iwona Jaszczur-Bylak
tel.: 22 518 59 02
e-mail: iwona.jaszczurbylak@opspragapolnoc.waw.pl

Zespół Realizacji Świadczeń i Analiz
Kierownik: Jolanta Matera
tel.: 22 518 59 03
e-mail: jolanta.matera@opspragapolnoc.waw.pl
_______________________________________________________________________________________
Filia nr II Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy
ul. B. Brechta 15 lok.31
03-473 Warszawa
tel.: 22 518 91 20, 618 77 59, 670 10 71
fax: 22 670 10 71
e-mail: sekretariat.filia2@opspragapolnoc.waw.pl

Kierownik: Jolanta Piętka
                    e-mail: jolanta.pietka@opspragapolnoc.waw.pl
Dział Pomocy Środowiskowej
Kierownik: Urszula Wodzińska
tel.: 22 518 91 22
e-mail: urszula.wodzinska@opspragapolnoc.waw.pl
Zespół Realizacji Świadczeń i Analiz
Kierownik: Beata Zaremba
e-mail: beata.zaremba@opspragapolnoc.waw.pl
tel.: 22 518 91 23
_______________________________________________________________________________________
Ośrodki wsparcia Ośrodka
Dom Dziennego Pobytu
Kierownik: Marianna Majchrzak
ul. Brzeska 4
03-737 Warszawa
tel.: 22 619 55 09
e-mail: ddzp@opspragapolnoc.waw.plDom Samotnej Matki i Dziecka
Kierownik: Iwona Krawczyk
ul. K. Szymanowskiego 4a
03-477 Warszawa
tel.: 22 619 32 65
e-mail: dsmidz@opspragapolnoc.waw.plKlub Złotego Wieku
Kierownik: Anna Sikora
ul. Jagiellońska 56
03-468 Warszawa
tel.: 22 818 64 02
e-mail: kzw@opspragapolnoc.waw.pl
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Struktura organizacyjna

Wersja standardowa