Kanał Wyżej
Zasady funkcjonowania

Organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy wprowadzony Zarządzeniem nr 04/2009 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy



Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Zasady funkcjonowania

Wersja standardowa