Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - OPS Praga Północ > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy

  • Data publikacji strony internetowej: 2007-08-17
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

1.     Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.

2.     Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.

3.     Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.

4.     Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.

5.     Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

6.     Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

7.     Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

8.     Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.

9.     Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami kontaktowymi są Krzysztof Rapcia i Andrzej Mróz, sekretariat@opspragapolnoc.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 511-24-00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, ul. Szymanowskiego 6/61, 03-477 Warszawa

Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących.

Punkt obsługi klienta (sekretariat) znajduje się na końcu korytarza po lewej stronie. Przejście zabezpieczone jest drzwiami przez które może przejechać osoba na wózku. Brak pięter. Jest podjazd dla wózków.

W pobliżu wejścia do budynku zlokalizowane jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze dostępna z ogólnodostępnego korytarza.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy ośrodka. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

 

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy Filia nr 1, ul. Groszkowskiego 5, 03-475 Warszawa

Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących

Punkt obsługi klienta (sekretariat) znajduje się na wprost wejścia.

Wejście zabezpieczone jest drzwiami przez które może przejechać osoba na wózku. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Brak pięter. Jest podjazd dla wózków.

W pobliżu wejścia do budynku zlokalizowane jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze dostępna z ogólnodostępnego korytarza.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy ośrodka. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

 

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy Filia nr 2, ul. Brechta 15/31, 03-473 Warszawa

Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących.

Punkt obsługi klienta (sekretariat) znajduje się na końcu korytarza po prawej stronie.

Wejście zabezpieczone jest drzwiami przez które może przejechać osoba na wózku. Przed drzwiami wejściowymi brak schodów. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Brak pięter.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze dostępna z ogólnodostępnego korytarza.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy ośrodka. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

 

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, Klub Złotego Wieku, ul. Jagiellońska 56, 03-468 Warszawa

Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących

Wejście zabezpieczone jest drzwiami przez które może przejechać osoba na wózku. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Brak pięter. Jest podjazd dla wózków.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, Dom Dziennego Pobytu, ul. Brzeska 4, 03-737 Warszawa

Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących

Wejście na piętrze. W budynku nie ma windy.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, Dom Samotnej Matki i Dziecka, ul. Szymanowskiego 4a, 03-477 Warszawa

Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących

Wejście zabezpieczone jest drzwiami przez które może przejechać osoba na wózku. W budynku nie ma windy. Jest podjazd dla wózków.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych

W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 
 
Wprowadził Rapcia Krzysztof 14-09-2020
Aktualizujący Rapcia Krzysztof 15-09-2020
Zatwierdzający Gajewski Wojciech 15-09-2020
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-09-2020
Liczba odwiedzin: 87
Rejestr zmian