Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne DzU 2005 nr. 64 poz. 565 oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym DzU 2005 Nr. 200 poz. 1651 pragniemy poinformować, iż uruchomiono Elektroniczny Urząd Podawczy (EUP) wraz z Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić dostępny na naszej stronie formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę.

Po złożeniu elektronicznego dokumentu otrzymają Państwo Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP).

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Wysyłany dokument musi być podpisany ważnym certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Po przejściu do Elektronicznej Skrzynki Podawczej proszę się zalogować korzystając z danych podanych podczas rejestracji konta na platformie ePUAP. Następnie proszę wybierać kolejno:  Moja skrzynka - Załatw sprawę - Znajdź urząd (np. po kodzie pocztowym 03-477) - klikamy na "wybierz" przy OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY  - Pokaż sprawy wybranego urzędu.

Przejdź do Elektronicznej Skrzynki Podawczej


Wprowadził Rapcia Krzysztof 2008-05-13
Aktualizujący Rapcia Krzysztof 2015-09-01
Zatwierdzający Gajewski Wojciech 2015-09-01
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 2015-09-01
Wersja standardowa