Kanał Wyżej
Ewidencje i rejestry

W Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:
1)       rejestr zarządzeń dyrektora Ośrodka
2)       rejestr aktów wewnętrznych,
3)       rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw,
4)       rejestr kontroli,
5)       rejestr skarg i wniosków,
6)       rejestr zamówień publicznych,
7)       rejestr umów i porozumień z instytucjami i podmiotami gospodarczymi,
8)       rejestry decyzji i postanowień,
9)       rejestr wydawanych zaświadczeń dot. klientów,
10)   rejestr umów zleceń z osobami fizycznymi,
11)   ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
12)   rejestr metryk sprawy,
13)   rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Ewidencje i rejestry

Wersja standardowa