Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Ewidencje i rejestry

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Ewidencje i rejestry

W Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

1)       rejestr zarządzeń dyrektora Ośrodka

2)       rejestr aktów wewnętrznych,

3)       rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw,

4)       rejestr kontroli,

5)       rejestr skarg i wniosków,

6)       rejestr zamówień publicznych,

7)       rejestr umów i porozumień z instytucjami i podmiotami gospodarczymi,

8)       rejestry decyzji i postanowień,

9)       rejestr wydawanych zaświadczeń dot. klientów,

10)   rejestr umów zleceń z osobami fizycznymi,

11)   ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

12)   rejestr metryk sprawy,

13)   rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej.


Wprowadził Rapcia Krzysztof 2012-10-16
Aktualizujący Rapcia Krzysztof 2012-10-16
Zatwierdzający Gajewski Wojciech 2012-10-16
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 2012-10-16
Wersja standardowa