Kanał Wyżej
Gospodarka finansowa Ośrodka

  Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st Warszawy jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
  Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.
Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Sprawozdania finansowe
Gospodarka finansowa Ośrodka

Wersja standardowa