Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Struktura własnościowa i majątek

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Gospodarka finansowa Ośrodka

  Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st Warszawy jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

  Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.


Wprowadził Rapcia Krzysztof 2008-05-15
Aktualizujący Rapcia Krzysztof 2008-05-15
Zatwierdzający Gajewski Wojciech 2008-05-15
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (Gabinet Prezydenta (GP)) 2008-05-15
Wersja standardowa